ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 16 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 41 คน)
 
           นายสมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี กล่าวว่า โรงพยาบาลราชบุรี โดยสำนักงานศูนย์มะเร็ง จัดกิจกรรมโครงการธรรมะด้วยใจ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ปี 2554 โดยกิจกรรมจะมีธรรมะบรรยายโดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก วัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งโอกาสนี้ พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก และพระลูกวัดอีก 9 รูป จะเดินบิณฑบาตเพื่อนำสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ไปช่วยผู้ประสบอุทกภัย ดังกำหนดการต่อไปนี้
           วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554
           เวลา 06.00 น. พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก และคณะ รับบิณฑบาต ณ ตลาดศรีเมือง
           เวลา 07.30 น. พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก และคณะ รับบิณฑบาต ณ โรงพยาบาลราชบุรี
           เวลา 09.00 น. ธรรมะบรรยาย โดยพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ณ อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชบุรี
           ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร โดยนำสิ่งของต่าง ๆ ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค มาร่วมกันบริจาค สิ่งของที่ได้รับจากการบิณฑบาตในครั้งนี้จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย///นายรชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี