ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีขอความร่วมมือใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 17 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 98 คน)
 

               นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ในปัจจุบันประเทศไทยของเรารวมทั้งจังหวัดราชบุรีประสบปัญหาขยะตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก ในขยะเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นถุงพลาสติกชนิดต่าง ๆ โฟม

และกล่องพลาสติกชนิดต่าง ๆ ที่ใช้บรรจุสินค้าทั้งประเภทอาหารและของใช้ ซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก

และใช้เวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาตินานหลายสิบปี ก่อให้เกิดมลภาวะและเป็นภาระในการกำจัดเป็นอย่างมาก

            จังหวัดราชบุรีจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันรณรงค์ให้มีการใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุที่ย่อยสลายง่าย/วัสดุธรรมชาติ/วัสดุที่นำกลับมาใช้ได้หลายครั้งแทนถุงพลาสติกและโฟม เช่น 1.ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในการบรรจุสินค้าที่ซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าและตลาดต่าง ๆ 2.ใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติบรรจุอาหารแทนโฟม เช่น กระทงทำจากใบตอง กาบกล้วย กาบหัวปลี หรือกล่อง ถ้วย จาน ชาม แก้วน้ำ ทำจากกระดาษ ชานอ้อย มันสำปะหลัง หรือวัสดุ ธรรมชาติอื่น ๆ ที่ย่อยสลายได้ง่าย


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี