ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคโพธารามร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดจัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ต้นแบบแห่งความดี เพื่อประชาราษฎร์ชาวสยาม(เสริมสร้างสถานศึกษาใสสะอาด)

วันที่ 17 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 

              นางกมลวรรณ  เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กำหนดจัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ต้นแบบแห่งความดี เพื่อประชาราษฎร์ชาวสยาม (เสริมสร้างสถานศึกษาใสสะอาด) ในระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมช่องพราน วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ถนนเพชรเกษม (เดิม) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและนักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศไทยและได้เรียนรู้หลักการและวิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี