ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดงาน “มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ” ของ 4 สถาบันกลุ่มดรุณาราชบุรี

วันที่ 23 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 35 คน)
 

              บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ Ph.D. อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เปิดเผยว่า โรงเรียนกลุ่มดรุณาราชบุรี ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิค กำหนดจัดงาน "มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ”ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสานสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า ของ 4 สถาบันในกลุ่มดรุณา เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่เน้นให้ทุกองค์กรส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อประชาชนคนไทยจะได้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการประหยัดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาล เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน ให้รู้คุณค่าของการออกกำลังกาย และพัฒนาการกีฬาและกรีฑาให้ยั่งยืน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี