ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย หัวข้อ “ชีวิตกับสายน้ำราชบุรี”

วันที่ 23 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
 

            นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี กิจกรรม "เทศกาลชีวิตกับสายน้ำ” ภายใต้งานนิทรรศการภาพถ่ายหัวข้อ "ชีวิตกับสายน้ำราชบุรี” โดยช่างภาพจังหวัดราชบุรีและช่างภาพจากส่วนกลาง จำนวน 12 ท่าน เพื่อให้เห็นมุมมองของคนท้องถิ่นและคนต่างจังหวัดที่มีต่อสายน้ำราชบุรี และเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีผ่านภาพถ่าย โดยกำหนดเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย หัวข้อ "ชีวิตกับสายน้ำราชบุรี” ในวันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ เถ้า ฮง ไถ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี