ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่ม เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงภัย

วันที่ 24 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 

                นายวีรัส  ประเศรษโฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศปริมาณฝนสะสม ปริมาณน้ำท่า และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เชิงพื้นที่จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องพบว่า ช่วงที่ผ่านมาทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกหนัก  อย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายพื้นที่เกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยขณะนี้ศูนย์เฉพาะกิจติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ กฟผ.ได้มีประกาศฉบับที่ 1/2561 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 แจ้งเรื่องการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ โดยจะระบายน้ำวันละ 53 ล้าน ลบ.ม. ในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2561 และประกาศกรมอุตุนิยม ฉบับที่ 29 (402/2561) ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2561 แจ้งว่าหย่อม   ความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชั่น "เบบินคา” (BEBINCA) ได้เคลื่อนออกจากบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาแล้ว ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง รวมถึงกรมทรัพยากรธรณี ได้มีประกาศฉบับที่ 12/2561 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. ให้เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยง โดยให้จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์โดยเฉพาะดินถล่มอย่างใกล้ชิด รวมถึงติดตามปริมาณฝนสะสมที่ตกในพื้นที่ ที่อาจส่งผลให้บริเวณที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมแม่น้ำ พื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังอยู่เดิม และอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในเกณฑ์มากซึ่งจะต้องทำการระบายน้ำเพิ่มขึ้น อาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง พื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบ  จากการระบายน้ำในเขื่อนระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2561 เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี   อำเภอไทรโยค อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา อำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอเมือง

            จังหวัดราชบุรีขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย หากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่   ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ทราบภายใน 24 ชั่วโมง ที่หมายเลขโทรสาร 032-332574-5 (แฟกซ์อัตโนมัติ) สอบถามโทร 032-332571-3


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี