ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway

วันที่ 28 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 104 คน)
 

            นายวิสาห์  พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวด้านการบริการข้อมูลกลางเพื่อบริหารข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของประเทศ (National Tourism Centerlized Database for Services) ที่มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะได้ใช้เป็นประโยชน์ในระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป

            จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนผู้ประกอบการและหน่วยงานเจ้าของข้อมูลด้านการท่องเที่ยวบันทึกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่พัก ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว สปา ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว และสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดในฐานข้อมูลของทางราชการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ ผ่านเว็บไซต์ www.thailandtourismdirectory.go.th กรุณาติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism เพื่อขอรับ Username Password เพียงแอดไอดีไลน์ motsdl หรือเพียงแค่ สแกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Hot Line 095-252-4861,095-239-9934


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี