ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งย้ายอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี

วันที่ 31 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 109 คน)
 

             นางมุกดา  คุปตอาภากุล  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี ย้ายที่ทำการสำนักงานจากอาคารพาณิชย์ เลขที่ 73/6 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ไปยังอาคารที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดต่อไปนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี เลขที่ 112,113,114 หมู่ 4 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-240182-4 โทรสาร 032-240182


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี