ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ปรับแผนเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ กรณีพิเศษ

วันที่ 31 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 

             นายไววิทย์  แสงพานิชย์  ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนวชิราลงกรณ ปัจจุบันได้มีการระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำฯ โดยจะระบายผ่านช่องทางปกติ วันละ 43 ล้าน ลบ.ม. จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2561 นั้น เนื่องด้วยปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ยังไม่มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งยังมีกำลังแรงต่อเนื่อง มีผลทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำมีมากถึงร้อยละ 94 ของความจุเก็บกักปกติ มากกว่าเกณฑ์ควบคุม (URC) 2.46 ม. และตามมติที่ประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 และประกาศศูนย์เฉพาะกิจติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ กฟผ.ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง ปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณและเขื่อนศรีนครินทร์ ให้ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณปรับแผนเพิ่มการระบายน้ำขึ้นวันละ 5 ล้าน ลบ.ม. เป็นวันละ 58 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 4-10 กันยายน 2561 โดยปริมาณน้ำที่ระบายเพิ่มขึ้นยังไม่เกินความจุของลำน้ำแคน้อยบริเวณ อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แต่อาจมีพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางแห่งได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เอ่อสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 50 ซม.

            ทั้งนี้ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จึงขอแจ้งประสานงานให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ระบายน้ำที่จะเพิ่มขึ้น และขอยืนยันว่าสภาพตัวเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยสูง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง หากมีข้อสงสัยหรือได้รับข่าวสารต่าง ๆ ที่ผิดปกติ โปรดสอบถามข้อเท็จจริงโดยตรงที่เขื่อนวชิราลงกรณ หมายเลข 034-598031,034-599077 ต่อ 3111,02-4368739 และกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมงที่ htt://www.vrk.egt.com


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี