ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือน กันยายน 2561

วันที่ 31 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 

             นายชยาวุธ จันทร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2561 ดังนี้

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท SCG paper จำกัด(ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง)

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ เทสโก้โลตัส สาขาบ้านโป่ง(ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง)

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง(ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง)

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วัดบัวงาม (ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก)

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (ต.ดอนทราย อ.โพธาราม)

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ต.รางบัว อ.จอมบึง)

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท กังวานเท็กส์ไทล จำกัด (ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม) ณ โรงเรียนนารีวิทยา (ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี)

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอุดมวิทยา (ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง) ณ โรงเรียนดุสิตวิทยา (ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง)

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรบินสัน สาขาราชบุรี (ต.หน้าเมือง จ.ราชบุรี) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี  (ต.หน้าเมือง    อ.เมืองราชบุรี)

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด (ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี)

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท พรอสเพอริตี้ คอนกรีต จำกัด (ต.หินกอง  อ.เมืองราชบุรี)

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราชบุรี (ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี)

วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด (ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง (ต.จอมบึง อ.จอมบึง)

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี โทร.032-338300

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี