ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 10 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 32 คน)
 
              นายวิทัย  รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เปิดเผยว่า กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มีกำหนดจัดโครงการ "กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จังหวัดเพชรบุรี” เพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนสมาชิกด้านการประกอบอาชีพเสริมเพื่อช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยงานดังกล่าวจะจัด ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. โรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี  โดยการอบรมทุกหลักสูตรเหมือนกันทั้งรอบเช้ารอบบ่าย ดังนี้ 1.การทำกาแฟสด 2.การทำแซนวิชไส้ต่าง ๆ 3.การทำหอยจ๊อปู+น้ำจิ้มบ๊วย 4.การทำซาลาเปาไส้หมูสับ/ถั่วดำ/เผือก 5.การทำวุ้นกะทิแฟนซี ค่าอบรมจำนวน 199 บาทต่อคน ต่อหลักสูตร ชำระเงิน ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องฝึกอบรม
              สมาชิก กบข.ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู "กบข.ฝึกอบรมอาชีพ” หรือกรอกใบสมัครร่วมโครงการ และส่งเอกสารทางโทรสาร หมายเลข 0-2636-1691 หรือดาวน์ใบสมัครจากเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าอบรม สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 27 กันยายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารและสวัสดิการ โทร.0-2636-1000 ต่อ 206/257/533

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี