ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ติดตามปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่ การระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณและเขื่อนศรีนครินทร์อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 11 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 37 คน)
 

              นายวีรัส  ประเศรษโฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินถล่มจังหวัดราชบุรี        เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร    แจ้งข่าวสาร ให้ประชาชนทราบ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ หน่วยงานทหาร องค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน และเครือข่ายอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมด้านสรรพกำลัง เครื่องจักรกลสาธารณภัย รวมทั้งให้จัดชุดเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุ    และให้ความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง กำชับทุก อปท.ใกล้แม่น้ำแม่กลองเตรียมกระสอบทรายพร้อมวางคันกั้น/อุดท่อระบายน้ำ ป้องกันน้ำในแม่น้ำแม่กลองไม่ให้ไหลกลับเข้าพื้นที่ กรณีบ้านเรือนของประชาชนริมตลิ่ง   ที่ไม่อาจป้องกันได้ให้อพยพไปในที่ปลอดภัยหรือตั้งเต้นท์ให้พักอาศัยชั่วคราวพร้อมมอบเครื่องยังชีพ ให้ประสานเหล่ากาชาดร่วมสงเคราะห์และให้ความช่วยเหลือ สำหรับแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี แขวงทางหลวงราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทหารในพื้นที่ ให้ตรวจสอบคูระบายน้ำไหล่ทางที่ตื้นเขินหรือสวะอุดตันให้เร่งขุดลอกด่วนที่สุด หรือกรณีประชาชนถมคูน้ำทำทางเชื่อมเข้าที่พักอาศัยโดยไม่ฝังท่อลอดหรือท่อลอดไม่ได้ขนาดให้แก้ไขทันที เพื่อให้น้ำฝนสามารถระบายอย่างคล่องตัว และไม่เอ่อล้นผิวจราจร หากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ทราบภายใน 24 ชั่วโมง ที่หมายเลขโทรสาร 032-332574-5 (แฟกซ์อัตโนมัติ) สอบถามโทร 032-332571-3


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี