ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดงาน “ท่องเที่ยวสไตล์ศิลปะร่วมสมัย”

วันที่ 12 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 38 คน)
 

              นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมการจัดงาน "ท่องเที่ยวสไตล์ศิลปะร่วมสมัย” ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณเขื่อนริมน้ำ ด้านหน้าหอศิลป์ ดีคุ้น อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี