ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดงาน “มหกรรม CSR สร้างสุข”

วันที่ 13 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
 

             นางสาวเรืองลักษณ์  ทิพย์ทอง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงาน "มหกรรม CSR สร้างสุข”ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สัทธา อุทยานไทย อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เพื่อให้เครือข่าย CSR เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม CSR เป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม CSR เพื่อยกย่องสถานประกอบการ หน่วยงาน และองค์กร ที่ผ่านหลักเกณฑ์โดยการมอบรางวัล และส่งเสริมให้มีเครือข่าย CSR เพิ่มมากขึ้น ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และเครือข่าย พม. รวมจำนวน 500 คน โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ได้แก่ เวทีเสวนา การจัดนิทรรศการ การมอบโล่ให้แก่สถานประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรที่ได้ผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี และตลาดนัดความรู้


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี