ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนายจ้างใช้ MOU พร้อมย้ำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานผ่านช่องทางที่ถูกต้อง

วันที่ 13 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 84 คน)
 

            พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แนะนายจ้างที่จำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)ทำงาน ให้นำแรงงานเข้ามาตามระบบ "MOU” พร้อมย้ำให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้านกรมการจัดหางานระบุปี 2561 มีการนำเข้าแรงงานตาม MOU เพิ่มมากขึ้นจากปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันกว่าร้อยละ 70 โดยกิจการก่อสร้างครองแชมป์นำเข้ามากสุด

            นางอารมณ์ วาจารัตน์ จัดหางานจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงการจ้างงานแรงงานต่างด้าวในปัจจุบันว่ากระทรวงแรงงานมีมาตรการชัดเจนในการไม่เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด ดังนั้น หากนายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) จะต้องดำเนินการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามระบบ MOUเท่านั้น ซึ่งดำเนินการได้ 2 กรณี คือ (1.) นายจ้างเป็นผู้ดำเนินการเอง   (2.) นายจ้างมอบอำนาจให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการ

            จัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ในปี 2561 มีนายจ้างนำคนต่างด้าวมาทำงานตาม MOU จำนวน 279,731 คน (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2561) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันคือ มกราคม ถึง กรกฎาคม จำนวน 161,265 คน คิดเป็นร้อยละ 73.46 และในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา มีนายจ้างนำคนต่างด้าวมาทำงานตาม MOU จำนวน 58,972 คน โดยประเภทกิจการที่นำเข้าคนต่างด้าวมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ (1.)รับเหมาก่อสร้าง  (2.)การให้บริการต่าง ๆ  (3.)ผลิตหรือจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  โดยนายจ้างสามารถยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงาน หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี เลขที่ 1/56-57 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0 3232 2261-2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี