ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพายุ “บารีจัต” BARUAT ในช่วงวันที่ 13-14 กันยายน 2561 ทุกภาคจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้น

วันที่ 13 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
 

            นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) แจ้งว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่ 2(420/2561) ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. เรื่อง พายุ "บารีจัต” BARUAT โดยคาดว่าพายุโซนร้อนบารีจัต บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน        จะเคลื่อนผ่านเกาะฮ่องกง และเกาะไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงวันที่ 13-14 กันยายน 2561       และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2561 ทุกภาคจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนสะสมทำให้เขื่อนหรือ    อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์มากอาจมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้น และพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมแม่น้ำ พื้นที่    ลาดเชิงเขา พื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังอยู่เดิม อาจเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม พื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบจากอุทกภัยของ ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงให้ดำเนินการ ดังนี้ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร แจ้งข่าวสาร ให้ประชาชนทราบ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน และเครือข่ายอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมด้านสรรพกำลัง เครื่องจักรกลสาธารณภัย รวมทั้งให้จัดชุดเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุ และให้ความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือให้กองอำนวยการป้องและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ทราบภายใน 24 ชั่วโมง ที่หมายเลขโทรสาร 032-332574-5 (แฟกซ์อัตโนมัติ) สอบถามโทร 032-332571-3


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี