ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล 67 ปี โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อนำรายได้สมทบศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี

วันที่ 14 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 167 คน)
 

             นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เปิดเผยว่า มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และสมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพฯ ได้ร่วมกันจัดโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อนำรายได้สมทบทุนศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างมหากุศลให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาสทั่วประเทศที่มารับการรักษาให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยครบวงจร มีประสิทธิภาพและเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น.  ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โดยหลวงพ่อปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ ให้ความเมตตารับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สามารถสอบถามหรือร่วมบุญผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้  1.ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ตึกสิรินธร ชั้น 1 โอนเข้าบัญชี โครงการศูนย์ส่องกล้องฯ  2.เช็คสั่งจ่าย "โครงการศูนย์ส่องกล้อง อาคารศูนย์แพทย์ราชวิถี” 3.ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ SCB คิวอาโค๊ด 4.โอนเข้าบัญชี 051-275780-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา โรงพยาบาลราชวิถี "โครงการศูนย์ส่องกล้อง อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิ โรงพยาบาลราชวิถี  * ส่งหลักฐานการโอน ระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ ทาง Fax : 02 -3547996 และ Email : rajavithihospitalfoundation@gmail.com  5.โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 0993000191218 *ส่งหลักฐานการโอน ระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ มาที่ Line : Phapa_RJ และ E-mail : abcn_bangkok@hotmail.com


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี