ข่าวประชาสัมพันธ์
เขื่อนศรีนครินทร์ขอเพิ่มปริมาณการระบายน้ำ

วันที่ 14 ก.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 

              นายประเสริฐ  อินทับ  ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ยังไม่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูฝนซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 16,282 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 91.76 % ของระดับกักเก็บปกติ โดยมีระดับสูงกว่าเกณฑ์ควบคุมบน (Upper Rule Curve) อยู่ที่ 0.17 ม. ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงเกินเกณฑ์ควบคุม กฟผ.เขื่อนศรีนครินทร์ จึงขอเพิ่มปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนท่าทุ่งนา จากวันละ 28 ล้าน ลบ.ม.เป็นวันละ 32 ล้าน ลบ.ม.ตั้งแต่วันที่ 14-30 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีการประเมินสถานการณ์น้ำ และหากมีการปรับแผนการระบายน้ำ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

            กฟผ.เขื่อนศรีนครินทร์ ขอยืนยันว่าสภาพตัวเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย และมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำตลอด 24 ชั่วโมง หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามโดยตรงที่ กฟผ.เขื่อนศรีนครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 034-574248,034-574007 และ 034-510798 หรือดูภาพจากกล้อง CCTV


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี