ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิพระบารมีปกเกล้ามอบทุนการศึกษางานมูลนิธิพระบารมีปกเกล้า(ในพระบรมราชูปถัมภ์)

วันที่ 3 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 28 คน)
 

            นายยุทธ วัฒนกุล ประธานมูลนิธิพระบารมีปกเกล้า(ในพระบรมราชูปถัมภ์) เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันครบรอบของการจัดตั้งมูลนิธิพระบารมีปกเกล้า(ในพระบรมราชูปถัมภ์) มูลนิธิฯ แห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสละทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งมูลนิธิ     พระบารมีปกเกล้าฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการศึกษาสำหรับบุตร – ธิดา ของสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นเงินทุนเพื่อศึกษาเล่าเรียนต่อไป โดยกำหนดจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตร –ธิดาของสมาชิกสหกรณ์ฯ ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทวิช กลิ่นประทุม สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์)


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี