ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 61

วันที่ 3 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 131 คน)
 

              นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2561 เพื่อให้ทราบถึงหน่วยงานใกล้เคียงพร้อมเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอปากท่อ (ต.ปากแรด อ.ปากท่อ)

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ (ต.จอมบึง อ.จอมบึง)

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท CPF(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)(ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง)

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. รับบริจาคโลหิต ณ กรมการทหารช่าง(ภาณุรังษี ต.หน้าเมือง อ.เมือง)

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ มณฑลทหารบกที่ 16 (ต.โคกหม้อ อ.เมือง)

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด(ต.หนองอ้อ อ.เมือง)

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิต (ต.หน้าเมือง อ.เมือง)

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด(ต.ปากแรด อ.บ้านโป่ง)

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ต.รางบัว อ.จอมบึง) ,โครงการ "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ณ วัดห้วยผากหมู่ 7 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก (ต.ดำเนินฯ อ.ดำเนินฯ)

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. รับบริจาคโลหิต ณ กองพลทหารช่าง(ค่ายบุรฉัตร)(ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง)

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. รับบริจาคโลหิต ณ วัดประสาทสิทธิ์(ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินฯ)

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทพีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด (ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง)

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลปากท่อ (ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ)

 ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี 032-338300


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี