ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

วันที่ 10 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 267 คน)
 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และภาคีเครือข่ายกำหนดจัดงาน "งานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 9 " ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-11 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน ฟื้นฟูการท่องเที่ยวถ้ำจอมพลและการสักการะพระพุทธรูปภายในถ้ำจอมพล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี