ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอสว. ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 10 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 34 คน)
 

              นายไพรัช มโนสารโสภณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีได้จัดทำแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. ให้ประชาชนได้รับทราบดังนี้

1.วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ออกปฏิบัติงานพื้นที่หมู่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จุดตั้งหน่วย    ณ วัดห้วยผาก หมู่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง

2.วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ออกปฏิบัติงานพื้นที่หมู่ 8 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จุดตั้งหน่วย ณ วัดเกาะศาลพระ ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง

3.วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ออกปฏิบัติงานพื้นที่หมู่ 5  ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จุดตั้งหน่วย ณ โรงเรียนบ้านหนองสีนวล หมู่ 5 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง

4. วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 ออกปฏิบัติงานพื้นที่หมู่ 7 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จุดตั้งหน่วย ณ โรงเรียนวัดมณีลอย ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ

5.วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ออกปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จุดตั้งหน่วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา

6.วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ออกปฏิบัติงานพื้นที่หมู่ 3 บ้านแช่ไห ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จุดตั้งหน่วย ณ วัดเวฬุวนาราม หมู่ 3 บ้านแช่ไห ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก

7.วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2562 ออกปฏิบัติงานพื้นที่หมู่ 6 ตำบลเตาปูน อ.โพธาราม จุดตั้งหน่วย ณ วัดเขาราบ หมู่ 6 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม

8.วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ออกปฏิบัติงานพื้นที่หมู่ 12 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จุดตั้งหน่วย ณ วัดไผ่สามเกาะ หมู่ 12 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง

9.วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ออกปฏิบัติงานพื้นที่หมู่ 5 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จุดตั้งหน่วย ณ วัดดอนมะขามเทศ หมู่ 5 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ

10.วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ออกปฏิบัติงานพื้นที่ หมู่ 10 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จุดตั้งหน่วย ณ วัดระฆังทอง หมู่ 10 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม

11.วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ออกปฏิบัติงานพื้นที่หมู่ 10 บ้านหนองตาจอน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จุดตั้งหน่วย ณ ศาลาประชาคม หมู่ 10 บ้านหนองตาจอน  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ

12.วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ออกปฏิบัติงานพื้นที่หมู่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จุดตั้งหน่วย       ณ โรงเรียนวัดน้ำพุไชยสิทธิ์ หมู่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี