ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 10 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 32 คน)
 

             นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. พิธีกรรมทางศาสนาอิสลามถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มัสยิดมันบะอิ๊ลคอยร๊อต ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี วันที่ 13 ตุลาคม 2561 บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เวลา 08.30 น. พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , การจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองโพธาราม ทำความสะอาด ณ บริเวณพื้นที่ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง อำเภอโพธาราม ,เทศบาลเมืองท่าผา ทำความสะอาดถนนและกำจัดวัชพืช ณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 19 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง ,เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองราชบุรี ณ บริเวณพื้นที่วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี เวลา 11.00 น. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ทำความสะอาดถนนและกำจัดวัชพืช ณ บริเวณพื้นที่ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 อำเภอบ้านโป่ง เวลา 16.00 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  และเวลา 19.00 น. พิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

            จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง และร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และจุดเทียนในสถานที่และบ้านเรือนตามความเหมาะสม


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี