ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีขอความร่วมมือสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตกระเทียมของเกษตรกรผู้ปลุกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 35 คน)
 

             นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือจังหวัดราชบุรีในการประสานแจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตกระเทียมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยกระจายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าจังหวัดละ 3,000 กิโลกรัม (3 ตัน) อันเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้สามารถระบายผลผลิตที่คงเหลือในมือ โดยราคาจำหน่ายกระเทียมตัดลอนในภาคกลาง ณ วันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 ราคากิโลกรัมละ 53 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรายสัปดาห์) เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งถึงจังหวัดปลายทาง ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี กรณีสั่งซื้อครบ 3,000 กิโลกรัม (3 ตัน) โดยขอให้ประสานสั่งซื้อได้ที่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี โทร.032-315450 โทรสาร 032-338615  เพื่อรวบรวมคำสั่งซื้อแจ้งให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี