ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะเพื่อเพื่อนมนุษย์

วันที่ 19 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 163 คน)
 
นายชยาวุธ จันทร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สภากาชาดไทย ขอความร่วมมือให้เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน โดยร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะได้ที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ราชบุรี และหน่วยรับบริการโลหิตเคลื่อนที่ทุกแห่ง เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้
 
 
โดยในการบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้บริจาคโลหิต การให้ความช่วยเหลือการรักษาพยาบาลสำหรับผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัดทำเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตขึ้น เพื่อมอบให้ผู้บริจาคโลหิต ดังนี้  เข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1,7,16,24,36,48,60,72,84,96 และ 108 ตามลำดับ ผู้บริจาคโลหิตครบ 50,75 และ 100 ครั้ง จะได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3,2 และ 1 ตามลำดับ ส่วนพระภิกษุ สามเณร จะได้รับพระราชทานพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3,2,1 ตามลำดับ 
 
 
การตอบแทนผู้บริจาคดวงตาเมื่อศูนย์ดวงตาได้นำดวงตามาใช้ประโยชน์แล้ว  จัดดอกไม้หรือพวงหรีดไปเคารพศพ มอบเกียรติบัตรของสภากาชาดไทย ยกย่องคุณความดีของผู้บริจาคดวงตา ขอพระราชทานเพลิงศพ หรือดินฝังศพให้เป็นกรณีพิเศษเมื่อทายาทมีความประสงค์ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย ระดับทอง(4.4) ให้ทายาทของผู้บริจาคดวงตา 1 คน
         
 
 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะได้ที่โรงพยาบาลราชบุรี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ราชบุรี และหน่วยรับบริการโลหิตเคลื่อนที่ทุกแห่ง

 

           

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี