ข่าวประชาสัมพันธ์
มัคคุเทศก์น้อยชวนเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 19 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
 

              นายสุวัฒน์ สุขผล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ร่วมกับมูลนิธิพันท้ายนรสิงห์ จัดทำโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ในพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยว เกิดความรักหวงแหนและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมอันดีงาม รวมไปถึงการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ด้วย  โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกูล) , โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล และโรงเรียนบ้านโคก ประจำสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์  มัคคุเทศก์น้อยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ต้องการศึกษาดูงานทุกท่าน สามารถพบกับมัคคุเทศก์น้อยในจุดต่าง ๆ ดังนี้1.จุดอาคารศาลากราบพ่อพันท้ายนรสิงห์   2.จุดหลักประหารและศาลแม่ศรีนวล 3.จุดเรือโบราณศาลพันท้ายนรสิงห์  พบกับมัคคุเทศก์น้อยได้ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ โทร.034-478-461


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี