ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบเงินทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561

วันที่ 25 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 38 คน)
 

           นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินในการดำเนินงานต่อสู้และป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังความรัก ความสามัคคีของชาวบ้านและต่อยอดไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอื่น ๆ

จังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบเงินเพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี โดยส่งมอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ภายในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 และขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.           ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 - 3233 - 7103


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี