ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

วันที่ 21 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 21 คน)
 

           นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ได้กำหนดจัดพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 และเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกันลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง โดยพร้อมกันสมาทานศีล สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะเป็นมงคลชีวิตแก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยจัดกิจกรรม ดังนี้

            1.วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 22.00 น. ณ มณฑลพิธี วัดเขาวัง พระอารามหลวง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

            2.วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 22.30 น. ณ มณฑลพิธี วัดช่องลม พระอารามหลวง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

            3.วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 22.30 น. ณ อุโบสถ วัดอมรินทราราม (ธ) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

            4.วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 22.30 น. ณ มณฑลพิธี วัดหนองหอย พระอารามหลวง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

            5.วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 23.00 น. ณ มณฑลพิธี วัดศรีสุริยวงศาราม (ธ) พระอารามหลวง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

            6.วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 23.30 น. พระมหาธาตุ วัดมหาธาตุวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

            7.วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 23.00 น. มณฑลพิธี วัดสัตตนารถปริวัตร (ธ) พระอารามหลวง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

            ขอเชิญพุทธศาสนิกชนรักษาศีลเจริญภาวนาปฏิบัติธรรม และสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก” ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี