ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐมประชาสัมพันธ์การเดินทางเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562

วันที่ 24 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 

             นางสาวชนิธยา รุ่งเครือ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับเทศกาลดังกล่าวจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว นิยมเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญต่างๆ และเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือทำบุญตามวัดต่าง ๆ ที่อยู่ริมแม่น้ำ ลำคลอง บึง ที่มีการเดินเรือเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นได้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม จึงออกประกาศ ฯ เรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัยและเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงเทศกาลปีใหม่ดังกล่าว สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของเรือและประชาชนให้ระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ อันนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี