ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองราชบุรีจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 26 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 28 คน)
 

              นายภูวนารถ  สุภาพเพชร  ปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองราชบุรีร่วมกับองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กต่อการพัฒนาประเทศฯ เพื่อให้เด็กยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตน อยู่ในระเบียบวินัย และเพื่อให้ผู้ปกครองได้สนใจในการเลี้ยงดูอบรมเด็กให้มีประสิทธิภาพ  ภายในงานมีกิจกรรม การแสดงของโรงเรียนเทศบาล ท.1 ,ท.2,ท.3,ท.4,และ ท.5 ,มอบประกาศเกียรติคุณแก่เด็กดีเด่น มอบรางวัลนักกีฬาที่ได้รับเหรียญ การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ,จับสลากให้แก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี