ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงทางหลวงราชบุรีประชาสัมพันธ์การปิดจุดกลับรถชั่วคราว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562

วันที่ 26 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 14 คน)
 

            นายสุนทร แก้วศรีใส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงราชบุรี ร่วมกับจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีและสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง ได้มีการเฝ้าระวังและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนอำนวยความสะดวกความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562

           แขวงทางหลวงราชบุรีร่วมกับจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีและสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง ได้พิจารณาปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)ทางหลวงหมายเลข 323 เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 27  ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยแขวงทางหลวงราชบุรีจะดำเนินปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) จำนวน 5 แห่งและทางหลวงหมายเลข 323 จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

            1.ปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม. 72+706 (หน้าวัดดอนกระเบื้อง)ขาเข้ากรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถ ที่ กม. 73+848 (หน้าสหกรณ์โคนม)ขาออกกรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถ ที่ กม. 71+342 วัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว)

            2.ปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.75+748 (หน้าโรงเรียนหนองโพวิทยา) ขาเข้ากรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถ ที่ กม.78+323(หน้าโรงงานสยามบรรจุภัณฑ์) ขาออกกรุงเทพฯให้ไปใช้จุดกลับรถที่ กม.74+579 (หน้าธนาคารกรุงเทพ)

            3.ปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.77+030 (หน้าวัดเตาอิฐ) ขาเข้ากรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถ ที่ กม.78+323 (หน้าโรงงานสยามบรรจุภัณฑ์) ขาออกกรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถ ที่ กม.74+579 (หน้าธนาคารกรุงเทพ)

            4.ปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.90+650 (บ้านท่ามะขาม)ขาเข้ากรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถที่ กม.93+250 (หน้าขนส่งราชบุรี) ขาออกกรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถ ที่ กม.89+441 (แยกเจ็ดเสมียน)

            5.ปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.95+650 (หน้าโรงแรมโกเด้นซิตี้)ขาเข้ากรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถที่ กม.96+250 (หน้าร้านบ้านและวัสดุภัณฑ์) ขาออกกรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถที่ กม.93+250 (หน้าขนส่งราชบุรี)

            6.ปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 323 ที่ กม.3+795 (หน้าอู่ซ่อมรถเก้าหน้า)ขาเข้ากรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถที่ กม.1+965 (หน้าหมวดบ้านโป่ง) ขาออกกรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถที่ กม.8+000 (ใต้สะพานโคกหม้อ)

            7.ปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 323 ที่ กม. 5+500 (หน้าด่านช้างบ้านโป่ง) ขาเข้ากรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถที่ กม.91+965 (หน้าหมวดบ้านโป่ง) ขาออกกรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถที กม. 8+000 (ใต้สะพานโคกหม้อ)

            8.ปิดจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 323 ที่ กม. 5+500 (หน้าโรงเรียนดอนบอสโก) ขาเข้ากรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถที่ กม.1+965 (หน้าหมวดบ้านโป่ง) ขาออกกรุงเทพฯ ให้ไปใช้จุดกลับรถที่ กม. 8+100 (ใต้สะพานโคกหม้อ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี