ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การใช้เลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1444

วันที่ 27 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 20 คน)
 

             พันตำรวจโท ดิตถชาติ  กอสนาม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก หมายเลข 1444 จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงการรับแจ้งเบาะแส/เหตุทุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็ว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี