ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตประจำเดือน มกราคม 2562

วันที่ 4 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 6 คน)
 

             นายชยาวุธ  จันทร  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม 2562 ดังนี้

            วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอปากท่อ ตำบลปากท่อ

            วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท CPF (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง

            วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรบินสันราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง

            วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง

            วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม

            วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง

            วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง

            วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง

            วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลปากท่อ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ

            วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ตำบลคุ้งพะยอม อำเภอบ้านโป่ง

            ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี โทร.032-338300


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี