ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประมูลขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 421/6 จำนวน 1 หลัง ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

วันที่ 12 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 34 คน)
 

            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 421/6 จำนวน 1 หลัง ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  ราคาประมูลขั้นต่ำ 7,800 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

            ผู้สนใจจะขอเข้าร่วมประมูลราคาบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 421/6 จำนวน 1 หลัง ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สามารถดูสภาพอาคารได้ตั้งแต่วันที่ 11-27 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ สำหรับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ดูสภาพอาคารได้ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น.

            กำหนดขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ถนนศรีสุริยวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ ก่อสร้าง และการซ่อมบำรุง) โทร.032-32628-71 ต่อ 306-308 และให้ผู้เข้าร่วมประมูลราคาต้องลงชื่อเป็นหลักฐานการเข้าประมูลราคาในเวลา 13.00-13.30 น. หากไม่ลงชื่อไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูล

            การประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว จะใช้วิธีประมูลด้วยวาจาและการประมูลครั้งนี้จะใช้ราคาเริ่มต้นประมูล เป็นเงิน 7,800 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี