ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะของทางราชการ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

วันที่ 15 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 

          สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี มีความประสงค์ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน นข 2160 ราชบุรี เครื่องยนต์ดีเซล สีขาว หลังคาไฟเบอร์กลาส ใช้งานในราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี  มาแล้ว 21 ปี จำนวน 1 คัน กำหนดราคาประเมินขั้นต่ำ จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

            วิธีการขายทอดตลาด ดำเนินการประมูลราคาโดยวิธีปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการขาย ทอดตลาดและต่อหน้าผู้เข้าประมูลรายอื่น  ผู้ที่ประมูลราคาสูงสุดจะเป็นผู้ประมูลได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินขั้นต่ำ การประมูลราคา ให้ผู้เข้าประมูลสู้ราคา สู้ราคาโดยการยกมือบอกราคา

            ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 80/19 ถนนราษฎรยินดี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 0 3232 1856 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

            ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประมูลติดต่อขอลงทะเบียนได้ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 -10.15 น. เริ่มประมูลเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี  


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี