ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562

วันที่ 18 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 11 คน)
 

            นายสมศักดิ์  กรีธาธร  สหกรณ์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 กำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้เข้มแข็งและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการ สหกรณ์ไทย ที่ทรงวางรากฐานการสหกรณ์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562 กำหนดจัดพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สหกรณ์การเกษตรปากท่อ จำกัด ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี