ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดนิทรรศการโครงการ บทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

วันที่ 20 ก.พ. 2562 )
 

           นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดนิทรรศการโครงการ บทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2562 และบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยให้กับบุคลากรและประชาชนทั่วไป

            ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าว ได้จนถึงสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2562 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี