ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป

วันที่ 20 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 12 คน)
 

           นายสุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ จำนวน 10 หมายเลข โดยยกเลิกหมายเลขเดิม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อราชการและประสานงาน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ดังนี้

          1.หมายเลขโทรศัพท์ 0 3232 8101-107 ห้องประชาสัมพันธ์

          2.หมายเลขโทรศัพท์ 0 3232 8108 ห้อง war room

          3.หมายเลขโทรศัพท์ 0 3232 8109 ห้องเลขานุการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

          4.หมายเลขโทรศัพท์ 0 3232 8110 หมายเลขโทรสารอัตโนมัติ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี