ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ :กิจกรรมประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรม นำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 22 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 12 คน)
 

            นางนภสร  โศรกศรี  วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดทำโครงการชุมชนคุณธรรมรวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ : กิจกรรมประชุมสัมมนาชุมชนคุณธรรม นำการพัฒนา เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดนาหนอง อำเภอเมืองราชบุรี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดพระศรีอารย์ อำเภอโพธาราม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนได้แสดงความจงรักภักดี ปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรัก ความสามัคคี สมานฉันท์ และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี