ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด

วันที่ 25 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 54 คน)
 

            กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา และขอยกเลิกป้ายทะเบียน (ขายซาก) ดังต่อไปนี้

            1.รถยนต์กระบะบรรทุกยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน ม-5480 ราชบุรี หมายเลขเครื่องยนต์ 2L-2770274 หมายเลขตัวรถ LN85-0069754 ราคากลางของการประมูลในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้สนใจที่เข้าร่วมประมูลติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายพร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เลขที่ 196 หมู่ 11 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี             โทร. 0 3232 0931 ในเวลาราชการ

            การดำเนินการขายทอดตลาดจะกระทำ ณ ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจากที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 เป็นสถานที่ราชการ ผู้ที่สนใจจะเข้าทำการประมูลสู้ราคาต้องแต่งกายสุภาพและปฏิบัติตนตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี