ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของงานวันสายธารน้ำใจ สายใยกาชาด

วันที่ 1 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 13 คน)
 

          นายชยาวุธ  จันทร  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ร่วมกับจังหวัดราชบุรีได้กำหนดจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2562 ณ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี      ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์      พาณิชยกรรม สินค้าของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดและการแข่งขันต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาทุนทรัพย์ ไว้ใช้ดำเนินกิจกรรมเพื่อการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัด

เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ได้กำหนดจัดงาน " วันสายธารน้ำใจ สายใยกาชาด” ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เพื่อเปิดรับบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเพื่อนำไปเป็นของรางวัลในกิจกรรมร้านกาชาดจังหวัดราชบุรี เพื่อการกุศล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี