ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์กรณีการแอบอ้างชื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ

วันที่ 1 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 14 คน)
 

               นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าได้รับเบาะแสว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีทำหนังสือแอบอ้างว่าเป็นหนังสือที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและลงนามโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคส่งไปยังผู้ประกอบธุรกิจหลายแห่ง ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจงดการจำหน่ายหรือจัดวางสินค้าเพื่อการค้า การกระทำของผู้ไม่ประสงค์ดีดังกล่าว อาจส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความเสียหายได้

            จังหวัดราชบุรีขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่มิให้หลงเชื่อหนังสือแอบอ้างดังกล่าว และหากพบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถส่งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทรศัพท์ 0 21412261 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี