ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ บางไทร ฯ

วันที่ 5 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 10 คน)
 

          พลเอก เธียรศักดิ์ พะลายานนท์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปิดเผยว่า ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กำเนิดตามแนวพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมศิลปาชีพแก่บุตรหลาน เกษตรกร ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการจากทั่วประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา โดยมีแผนฝึกอบรมศิลปาชีพทั้งสิ้น 32 แผนก ได้แก่ 1.แผนกช่างทอผ้าไหม  2.แผนกช่างทอผ้าลายตีนจก  3.แผนกช่างสอดย่านลิเภา    4.แผนกช่างจักสานไม้ไผ่ลายขิด  5.แผนกช่างเครื่องเรือนไม้  6.แผนกช่างตัดเย็บเสื้อผ้าและปักจักร  7.แผนกช่างปั้นตุ๊กตาชาววัง  8.แผนกช่างดอกไม้ประดิษฐ์  9.แผนกช่างขนมไทย  10.แผนกช่างปักผ้า  11.แผนกช่างเขียนภาพลายไทย 12.แผนกช่างประติมากรรม  13.แผนกช่างเครื่องยนต์  14.แผนกช่างเครื่องหนัง  15.แผนกช่างจักรสานผักตบชวา  16.แผนกช่างเป่าแก้ว  17.แผนกช่างเครื่องเรือนหวาย  18.แผนกช่างปั้นดอกไม้ขนมปัง  19.แผนกช่างเครื่อบเคลือบดินเผา  20.แผนกช่างศิลปะประดิษฐ์ 21.แผนกช่างโลหะ  22.แผนกช่างประดิษฐ์หัวโขน  23.แผนกโภชนาการ  24.แผนกช่างจิตรกรรมประยุกต์  25.แผนกช่างบาติก  26.แผนกช่างวาดภาพสีน้ำมัน  27.แผนกช่างบ้านทรงไทย  28.แผนกช่างภาพกระจกสี  29.แผนกช่างบรรจบภัณฑ์  30.แผนกช่างปักผ้าแบบโบราณ  31.แผนกช่างประดิษฐ์ดอกไม้พระนาม  32.แผนกช่างประติมากรรมภาพเหมือน 

            ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ฯ เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่นที่ 90 ประจำปี 2562 โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็นบุตรหลานเกษตรกร ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อายุระหว่าง 16-50 ปี

            ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานฝ่ายฝึกอบรมศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ฯ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก) หรือ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (จังหวัดที่ผู้สมัครมีชื่อในทะเบียนบ้าน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3536 6252 – 4 , 0 3536 6090 – 1 ก่อนวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี