ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีจัดโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรบริจาคโลหิต

วันที่ 5 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 9 คน)
 

           นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีได้กำหนดจัดโครงการ พัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการบริจาคโลหิต ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชารวมใจเทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้อาสาสมัครได้มีความรู้ความเข้าใจ ในการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต สามารถชี้แจงเหตุผล และสามารถตอบคำถามผู้บริจาคโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง จิตอาสาบริจาคโลหิต ยิ่งให้ ยิ่งได้ สุขภาพดี ,กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และจัดหาโลหิตอย่างยั่งยืน วิทยากรจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 160 คน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี