ข่าวประชาสัมพันธ์
มณฑลทหารบกที่ 16 ประชาสัมพันธ์การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2562

วันที่ 5 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 10 คน)
 

           พลตรี วสันต์  ทัพวงศ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 เปิดเผยว่า มณฑลทหารบกที่ 16 จะดำเนินการเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2562 โดยจะทำการเรียกนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุน ที่มีภูมิลำเนาทหารอยู่ในจังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร การจัดทำบัญชีบรรจุกำลังหน่วยงาน ที่จัดตั้งแล้วด้วยวิธีการคัดเลือก กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี 1/62 และการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบหน่วยทหารที่จัดตั้งแล้ว กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี 1/62 มียอดกำลังพลสำรอง นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน จำนวน 4 นาย และนายทหารประทวนกองหนุน จำนวน 125 นาย รวม 129 นาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

            1.การจัดทำบัญชีบรรจุกำลัง หน่วยทหารที่จัดตั้งแล้ว ด้วยวิธีการคัดเลือก กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี 1/62 กองพันข่าวกรองทางทหาร นายทหารประทวนกองหนุน จำนวน 79 นาย กำหนดวันรับพล วันที่ 22 มิถุนายน 2562

            2.การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบ หน่วยทหารที่จัดตั้งแล้ว กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี 1/62 จำนวน 2 หน่วย

            2.1 กองพันทหารช่างที่ 51 กรมการทหารช่าง นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน 2 นาย นายทหารประทวนกองหนุน 23 นาย รวม 25 นาย กำหนดวันรับพล 9 มิถุนายน 2562

            2.2 กองพันทหารช่างที่ 52 กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน 2 นาย นายทหารประทวนกองหนุน 23 นาย รวม 25 นาย กำหนดวันรับพล 25 พฤษภาคม 2562

            การเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหาร ถือเป็นหน้าที่ของนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนและนายทหารประทวนกองหนุน ที่จะต้องเข้ารับราชการทหารเมื่อทางราชการมีคำสั่งเรียกพลไปถึงท่าน

            หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 16 โทร.032-337587 ต่อ 53035 สำนักงานสัสดีจังหวัดราชบุรี โทร.032-337636 สำนักงานสัสดดีจังหวัดสมุทรสงคราม โทร.034711901 สำนักงานสัสดีจังหวัดสมุทรสาคร โทร.034412700 และหน่วยสัสดีอำเภอในพื้นที่


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี