ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือ งดเว้นการจับสัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 5 ธันวาคม 2554

วันที่ 28 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 125 คน)
 
          นายสุรเชษฐ สุนทรศาสตร์ ประมงจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อรณรงค์ให้ชาวประมงและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความจงรักภักดี
          ทั้งนี้จึงขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนทั่วไปในท้องที่จังหวัดราชบุรี ได้งดเว้นการจับสัตว์น้ำทุกชนิดเป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และขอให้นำสัตว์น้ำชนิดต่างๆที่สามารถหาได้ปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตท้องที่ใกล้เคียงด้วยเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนสืบไป//นายรชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี