ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งแนวท่อประปา

วันที่ 28 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 
          นายทรงพล ผดุงถิ่น หัวหน้างานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน แจ้งว่า การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งแนวท่อประปาสำหรับนายภูวดล เทพพานิช ม.1 ต.ไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 550,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี และกำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ งานพัสดุฯกองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 8.30 – 11.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 11.00 น.
          ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารการสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210 บาท ค่าแบบ 3,000 บาท ภาษี 210 บาท ได้ที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ในวันและเวลาราชการ สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 8.30 – 15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร. 0-3220-0779 ในวันและเวลาราชการ//นายรชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี