ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

วันที่ 20 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 19 คน)
 

            ตามที่จังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขายทอดตลาด ในครั้งนี้หรือจะยกเลิกการดำเนินการขายทอดตลาดเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา

            สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขายทอดตลาดในครั้งนี้ โดยขอยกเลิกการดำเนินการขายทอดตลาดตามประกาศดังกล่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี