ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมฟังธรรมและเป็นเจ้าภาพจัดแสดงธรรมเทศนา

วันที่ 29 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 96 คน)
 
          นางภัทราภรณ์ บรรเทาทุกข์ วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า สถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้มีความวิกฤติเกิดความเสียหายขึ้นในหลายพื้นที่ พระสงฆ์สามเณรผู้เป็นศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาตินี้เช่นเดียวกัน จึงจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทั้งระยะขณะที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมและหลังน้ำลด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรีจัดโครงการแสดงธรรมเทศนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระสังฆาธิการ ได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นเครื่องรักษาความทุกข์ทางด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัยและแสดงถึงความเอื้ออาทรของพระพระสังฆาธิการที่มีต่อพุทธศาสนิกชน
          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมฟังธรรมและเป็นเจ้าภาพจัดแสดงธรรมเทศนาในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554 ณ วัดทุกวัดในจังหวัดราชบุรี เพื่อนำปัจจัยบูชากัณฑ์เทศน์ไปช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรและผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ติดต่อสอบถามเวลาการจัดแสดงพระธรรมเทศนาและติดต่อเป็นเจ้าภาพจัดแสดงธรรมได้ที่วัดทุกแห่งในจังหวัดราชบุรี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โทร.0-3232-2786 โทรสาร 0-3232-2862//นายรชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี