ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 4 คัน

วันที่ 21 มี.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 31 คน)
 

              สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 4 คัน โดยยกเลิกทะเบียน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

            -รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน นข-1006 ราชบุรี ราคาที่จะขายในสภาพนี้ ตั้งราคากลางประมาณ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

            -รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน นข-813 ราชบุรี ราคาที่จะขายในสภาพนี้ ตั้งราคากลางประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

            -รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ SUZUKI หมายเลขทะเบียน ฝ0206 กาญจนบุรี ราคาที่จะขายในสภาพนี้ ตั้งราคากลางประมาณ 800 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

            -รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ SUZUKI หมายเลขทะเบียน ฝ-0204 กาญจนบุรี ราคาที่จะขายในสภาพนี้ ตั้งราคากลางประมาณ 800 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

            ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 212 หมู่ 2 ถนนศรีท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0 3462 2786 และโทร 0 3461 2055 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ทำการขายทอดตลาดในวันและเวลาปฏิบัติราชการ โดยติดต่อขอดูสภาพครุภัณฑ์ยานหนะได้ที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 จังหวัดกาญจนบุรี ในวันปฏิบัติราชการ

            กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 212 หมู่ 2 ถนนศรีท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้ซื้อจะต้องลงชื่อและนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย

           

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี